ΚΡΙΚΟS

Σχεδιασμός λογοτύπου / Επιστολόχαρτο Α4 / Επαγγελματική κάρτα / Καταχώρηση

Η εταιρία ΚΡΙΚΟS διαχειρίζεται απόβλητα και ειδικεύται στην ενοικίαση κάδων. Χρειάστηκε να σχεδιάσουμε ένα δυνατό λογότυπο που να είναι εύκολη η εφαρμογή του στους κάδους και τα οχήματα της εταιρίας. Ο σχεδιασμός των γραμμάτων έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να κοπούν σε ένα stencil για να αποτυπώνεται με δύο spray σε οποιαδήποτε επιφάνεια.

Στα έντυπα διατηρήσαμε μια δυναμική κίτρινη διαγώνιο γραμμή ως σήμανση όπως συνηθίζεται στις under constraction επιγραφές.